Střední průmyslová škola a obchodní akademie v BruntáleLogo střední průmyslové školy a obchodní akademie v Bruntále

SÍŤ ŠKOLNÍCH PODNIKATELSKÝCH INKUBÁTORŮ

 

Název projektu:                    Síť školních podnikatelských inkubátorů

Registrační číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002222

Název programu:                  Interreg V-A Česká republika-Polsko

Hlavní partner:                      Město Bruntál

Partner:                                  Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p.o.

Partner:                                  Powiat Prudnicki

Partner:                                  Gmina Prudnick

Rozpočet projektu:              1 808 070,51 EUR

Rozpočet SPŠ a OA:             498 582, 36 EUR

Realizace projektu:              1. 7. 2020 - 30. 9. 2023

 

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, Státního rozpočtu České republiky a vlastních zdrojů jednotlivých partnerů.

 

Cílovou skupinu projektu tvoří žáci základních a středních škol v Bruntále a Prudniku. Konkrétně se do projektu zapojí žáci Střední průmyslové školy a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvkové organizace a žáci její polské partnerské střední školy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. Dále dojde k zapojení základních škol: ZŠ Bruntál, Jesenická 10; ZŠ Bruntál, Okružní 38 a ZŠ Bruntál, Školní 2. V Prudniku se bude projekt realizovat na těchto základních školách: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1,Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3,Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4.

Projekt řeší zásadní nedostatek podnikatelských dovedností žáků škol vstupujících na trh práce a nedostatečnou kvalitu vzdělávacích aktivit v této oblasti na zapojených školách. Projekt má za cíl vytvořit síť školních podnikatelských inkubátorů a společný vzdělávací program na podporu podnikání, který bude aplikován na základních a středních školách.

 

Primárním cílem projektu je zvýšení podnikatelských dovedností žáků všech zapojených škol, které povedou ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na společném trhu práce.

 

Nosnou myšlenkou je vybudování "školních podnikatelských inkubátorů" na základních a středních školách, které budou svými aktivitami vytvářet podmínky pro naplnění cíle zvýšení podnikatelských kompetencí a odborných dovedností žáků.

nahoru
Vyhledávací formulář