Střední průmyslová škola a obchodní akademie v BruntáleLogo střední průmyslové školy a obchodní akademie v Bruntále

Historie OA a SZeŠ

         

26. ledna 1960 bylo v Olomouci dohodnuto zřízení Střední zemědělské technické školy v Bruntále. Ihned byla zahájena potřebná propagace pro získání zájemců. Počátkem května 1960 proběhly přijímací zkoušky a 1. září 1960 bylo přijato ke studiu prvních třicet žáků.  

Současně s usnesením o vybudování zemědělské školy bylo přijato rozhodnutí o výstavbě školního statku. Hlavním výrobním zaměřením byl chov skotu. Velikost statku byla určena na tři sta hektarů orné půdy, která byla převzata od Státního statku Bruntál. Během let byl objekt školního statku rekonstruován a nové stroje a zařízení zkvalitnily celou praktickou výuku.

V průběhu existence školy se vyprofilovaly dva hlavní obory  - pěstitel a chovatel. Vedle těchto oborů se kromě všeobecně vzdělávacích předmětů vyučovala i ekonomika a účetnictví.

 

Po revoluci byly dosavadní obory transformovány na obor agropodnikání a kromě výuky začala škola organizovat kurzy pro veřejnost zaměřené převážně na podnikání, účetnictví a cizí jazyky. V té době byla poptávka po ekonomickém vzdělání vysoká a absence ekonomické školy v okrese citelná. Z důvodu úspěšnosti podnikatelských kurzů pro veřejnost padl úkol založit ekonomický obor na střední zemědělskou školu v Bruntále.

 

Dne 1. 9. 1993 byla otevřena Obchodní akademie, která znamená v historii školy zlom. Vzhledem k tomu, že sdružovala všechna potřebná zařízení (přímo v budově školy i domov mládeže a kuchyň a mimo školu školní hospodářství), vytvářela vhodný prostor pro školní i mimoškolní vzdělávání a aktivity studentů i dospělých. Vybavení se neustále doplňuje a je na špičkové úrovni. Škola nadále organizuje vzdělávací a rekvalifikační kurzy, již 7 rok otevírá pod patronací Mendelovy univerzity v Brně Univerzitu třetího věku.

 

V době největšího rozkvětu po roce 2 000 škola otevírala až 5 tříd v ročníku. V současné době charakteristické úbytkem obyvatel na Bruntálsku je studentů méně a ekonomická situace vyústila ve sloučení školy se Střední průmyslovou školou v Bruntále.

 

                                          Ředitelé školy

 

1960 - 1970

Ing. Teofil Michník

1970 - 1978

Ing. Václav Dokulil

1978 - 1982

Ing. Jaromír Lyčka

1982 - 1987

Ing. Břetislav Lojkásek

1987 - 1990

Libuše Smutková

1990 - 2010

Ing. Ladislav Konopka

2010 - 2013

Ing. Zuzana Urbánková

nahoru
Vyhledávací formulář