Střední průmyslová škola a obchodní akademie v BruntáleLogo střední průmyslové školy a obchodní akademie v Bruntále

Metodik prevence

Metodik prevence působí na škole jako poskytovatel  poradenských služeb spolu s výchovným poradcem, školním metodikem prevence, případně školním psychologem/školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy. (Věstník MŠMT, 2005)

 

Náplň práce metodika prevence na SPŠ a OA:

  • tvorba a realizace minimálního preventivního programu,
  • zajišťování vzdělávání žáků v rámci prevence rizikového chování (besedy, přednášky, filmy),
  • realizace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, šikany, agresivity, závislostí ad.,
  • poskytování informačních a metodických materiálů,
  • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, PPP, krizovými centry a dalšími odborníky,
  • aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence,
  • mapování situace, sledování rizik vzniku a projevů rizikových jevů,
  • poskytování pomoci žáků, příp. rodičům.

 

 

Metodik prevence na naší škole: Mgr. Miroslava Stáňová

Kontakt: +420 555 559 735

Email: stanova@spsoa.cz

Konzultační hodiny: kdykoli po předchozí domluvě

 

Důležitá telefonní čísla:

Linka bezpečí: 116 111 - volání zdarma z mobilních i pevných telefonů

nahoru
Vyhledávací formulář