Střední průmyslová škola a obchodní akademie v BruntáleLogo střední průmyslové školy a obchodní akademie v Bruntále

Povinně zveřejňované informace

1. Název a základní údaje

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace

 

Sídlo školy:                                                                         Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál

Právní forma:                                                                     příspěvková organizace

Identifikační číslo (IČO):                                                   IČO: 00 601 322

DIČ:                                                                                      CZ 00601322

Identifikátor zařízení (IZO):                                              IZO: 000 601 322

Identifikátor právnické osoby (REDIZO):                       600 016 170

Zřizovatel školy:                                                                 Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 70218, Ostrava

Email elektronické podatelny:                                         spsbr@po-msk.cz (max. velikost zprávy je 20MB)

 

2. Důvod a způsob založení

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace vznikla sloučením Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v roce 2013.

Základním předpisem vzniku Střední průmyslové školy a Obchodní akademie: Bruntál, Kavalcova 814/1 je zřizovací listina č.j.MSMT-24270/2013 vydaná Severomoravským krajem, jako zřizovatelem, na základě ustanovení § 143 odst. 2 a podle § 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

Na základě zřizovací listiny MSMT-24270/2013 ze dne 4.6.2013, je škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení s identifikátorem zařízení 600 016 170.

Zřizovací listina

3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace
Kavalcova 814/1
792 01 Bruntál

Adresa podatelny:
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace
Kavalcova 814/1
792 01 Bruntál
 

Úřední hodiny:
Pondělí                 8:00 - 10:00
Úterý                    8:00 - 10:00
Středa                  8:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
Čtvrtek                 8:00 - 10:00
Pátek                    8:00 - 10:00

v době prázdnin: pondělí a středa: 8:00 – 12:00 hod

Telefonní čísla:
555 559 711        - kancelář (spojovatelka)
555 559 777        - podatelna 
555 559 725        - ředitel školy
555 559 723        - statutární zástupce ředitele
555 559 719        - výchovná poradkyně 

Adresa internetové webové stránky:
www.spsoa.cz

Adresa elektronické - podatelny:
info@spsoa.cz

ID datové schránky:

8edfci5

 

Další elektronické adresy:
http://www.spsoa.cz/kontakt/zamestnanci


5. Případné platby lze poukázat:

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu: č. ú.:5633771/0100

6. Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů:
Zřizovací listina vč.dodatků: http://spsoa.cz/dokumenty/organizace

Rozpočty

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Další dokumenty: http://www.spsoa.cz/dokumenty/

7. Žádosti o informace

Směrnice pro poskytování informací

Formulář žádosti o poskytnutí informace

8. Příjem žádostí a dalších podání

Pracovníci určení k podávání informací: Ing. Jan Meca, Mgr. Renáta Kolářová, RNDr. Iva Muchová, Ing. Václav Míka

9. Opravné prostředky

Směrnice k vyřizování stížností

10. Formuláře

Přihláška ke studiu na SŠ: http://www.spsoa.cz/dokumenty/prijimaci-rizeni/prihlaska-ke-studiu-na-stredni-skole-379

11. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:
Zákon č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 563/2006 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon č. 500/2004 Sb.,    správní řád

Vydané právní předpisy

Školní a klasifikační řád: http://spsoa.cz/dokumenty/skolni-rad/skolni-rad-2014-271

ŠVP

12. Úhrady za poskytování informací

http://spsoa.cz/dokumenty/organizace/smernice-uhrad-487

13. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

http://www.spsoa.cz/dokumenty/vyrocni-zpravy
 

 

nahoru
Vyhledávací formulář