Střední průmyslová škola a obchodní akademie v BruntáleLogo střední průmyslové školy a obchodní akademie v Bruntále

Školní jídelna

Školní jídelna připravuje celodenní stravování a obědy, u kterých je možnost výběru ze tří jídel. V době prázdnin a státních svátků školní jídelna nevaří.

 

Provozní doba ŠJ:

Studenti a zaměstnanci SPŠ a OA              11:25 – 14:45 hodin

Studenti a zaměstnanci Gymnázia            12:00 – 14:45 hodin

Cizí strávníci                                                  12:00 – 12:30 hodin

Odběr jídla do jídlonosičů                          11:10 – 11:20 hodin

Celodenní strava:

Snídaně, přesnídávka                                    6:30  –  7:30  hodin

Oběd                                                                11:25 – 14:45 hodin

Večeře, svačina a 2. večeře                          17:30 – 18:00 hodin

 

Platby za stravné zasílejte na:

Účet                             35-7123910217/0100 Komerční banka Bruntál

Variabilní symbol - při zakoupení čipu ve ŠJ bude strávníkovi přidělen variabilní symbol, který musí strávník uvádět při každé platbě (úhrada za čip činí 50,- Kč)                                                                                                        

Každou zálohovou platbu provádějte do 20. dne v měsíci na následující měsíc /první převod už 20. srpna.

 

Ceny obědů platné od 1. září 2019

Žáci 11 – 15 let                 32,-        měsíční záloha   640,- Kč

Žáci nad 15 let                  35,-        měsíční záloha   700,-Kč

Cizí strávníci                      75,-        měsíční záloha 1500,-Kč

Celodenní strava              96,-        měsíční záloha 1920,-Kč

 

Způsoby úhrady

Převodem z účtu na účet nebo zřízením trvalého příkazu. Jedná se o zaplacení zálohy,

která je výše uvedena.

 

 

Přeplatky za zálohové platby se vracejí po ukončení školního roku na účet strávníka.

 

Odhlašování stravenek

Obědy lze objednávat, odhlašovat i měnit elektronicky na portálu www.strava.cz a to

do 11.00 hodin na následující den. Změny na ostatní dny nejsou časově omezeny.

Informace k přihlášení na portál www.strava.cz:

Zařízení                                            6720

Uživatel                                            příjmeníjméno – vše malé a bez interpunkčních znamének

Heslo                                                variabilní symbol nebo strávník si zadá heslo sám

 

Rodiče mohou nahlížet do přehledu odebraných jídel studenta prostřednictvím objednávkového

a informačního systému jídelny. Přístupové údaje jim poskytne student.

V případě onemocnění strávníka, rodiče si mohou první den nemoci, oběd odnést v jídlonosiči.

Následující dny nemoci jsou rodiče nebo strávník povinni odhlásit. Všechny prázdniny a

ředitelská volna jsou automaticky odhlašována. Pokud strávník ukončí stravování, musí

stravu osobně odhlásit, finančně se vyrovnat ve školní jídelně a vrátit čip ke stravování.

 

Čip

Čip zakoupíte v kanceláří školní jídelny za 50 Kč (zálohová platba) u Mgr. Špičákové Ivany.

Čip slouží strávníkovi po celou dobu studia a záloha se vrací pouze za funkční čip.

 

Kontakt:

Mgr. Ivana Špičáková, vedoucí  ŠJ, telefon: 555 559 726, email: spicakova@spsoa.cz, mobil: 605 309 752

 

Řád školní jídelny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nahoru
Vyhledávací formulář