Střední průmyslová škola a obchodní akademie v BruntáleLogo střední průmyslové školy a obchodní akademie v Bruntále

Současnost

 

Z původních dvou školských zařízení vznikla 1. 7. 2013 v důsledku optimalizace jedna organizace s názvem Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p. o.  V současné době je naše škola významným školským zařízením v Moravskoslezském kraji a zájemcům o studium nabízí úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou v následujících oborech:

  • Obchodní akademie
  • Dopravní prostředky
  • Strojírenství
  • Informační technologie

 

 

Obě sloučené školy prošly v posledních letech významnou modernizací. Žáci tak mají k dispozici nové vybavení obou škol, mezi které patří čtyři moderní jazykové učebny, nová chemicko-technologická laboratoř, servis pro opravy motocyklů, nebo robotická laboratoř, která bude vybavena nejmodernějšími pomůckami používanými v oblasti robotiky. Díky dotaci zřizovatele bude rovněž modernizována výuka informačních technologií v oblasti počítačových sítí.

 

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, p.o., Bruntál, sídlí na Kavalcově ulici. Tento areál má vhodnou strategickou polohu pro sportovní a volnočasové aktivity. V blízkosti se nachází Wellness centrum, fitness, školní hřiště a městský park. Areál školy bude součástí sportovně-rekreačního centra nazvaného Sport Campus, s jehož realizací se již začalo a v budoucnu se stane jedním velkým, kvalitně vybaveným sportovištěm pro širokou veřejnost.

 

Škola nadále zůstává velice aktivní v realizaci různých projektů. Za zmínku stojí projekt Technika hrou, jehož cílem je popularizace technických oborů ve městě Bruntál a projekt „Podpora technického a přírodovědného vzdělání v MSK“. V neposlední řadě škola letos opět ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně pořádá Univerzitu třetího věku pro občany starší 50 let.

 

 

Průvodce SPŠ a OA Bruntál

 

 

Zřizovatel školy

 

Moravskoslezský kraj
Krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava

www.kr-moravskoslezsky.cz

 

nahoru
Vyhledávací formulář