Střední průmyslová škola a obchodní akademie v BruntáleLogo střední průmyslové školy a obchodní akademie v Bruntále

Základní informace

Zaměření Informační systémy

STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (KKOV: 18-20-M/01) 

Všechna zaměření v rámci oboru Infromační technologie, vychází ze společného vzdělávacího základu. Každý absolvent se tedy seznámí se všemi stěžejními oblastmi v rámci IT. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů se žák v rámci studia seznámí s následujícími oblastmi:

  • Operační systémy,
  • Hardware,
  • Robotikou,
  • Počítačovou grafikou,
  • Elektrotechnikou,
  • Počítačovými sítěmi a
  • Programováním.

 

OBSAH ZAMĚŘENÍ - INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Žák si volí své zaměření na začátku čtvrtého ročníku. Hlavní náplní zaměření je tvorba dynamických webových stránek v prostředí PHP/MySQL jako jsou komunikační webové portály, informační systémy firem, podniků a státní správy. V rámci zaměření je kladen důraz na celý životní cyklus informačních systémů, tedy od zpracování požadavků klienta až po vývoj, testování a nasazení systému do praxe. Významně je též posíleno téma databází.

 

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY V RÁMCI VŠECH ZAMĚŘENÍ

Žáci si mohou volit ve třetím a čtvrtém ročníku také předměty, které spadají do jiných zaměření. Jsou to předměty: Mobilní aplikace, Programové vybavení, Průmyslová elektrotechnika a Objektově orientované programování. Tato volba nemá vliv na zvolené zaměření.

 

nahoru
Vyhledávací formulář