Střední průmyslová škola a obchodní akademie v BruntáleLogo střední průmyslové školy a obchodní akademie v Bruntále

Základní informace

Zaměření Počítačová technika a robotika

STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (KKOV: 18-20-M/01) 

Všechna zaměření v rámci oboru Infromační technologie, vychází ze společného vzdělávacího základu. Každý absolvent se tedy seznámí se všemi stěžejními oblastmi v rámci IT. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů se žák v rámci studia seznámí s následujícími oblastmi:

  • Operační systémy,
  • Hardware,
  • Robotikou,
  • Počítačovou grafikou,
  • Elektrotechnikou,
  • Počítačovými sítěmi a
  • Programováním.

 

OBSAH ZAMĚŘENÍ - POČÍTAČOVÁ TECHNIKA A ROBOTIKA

Žák si volí své zaměření na začátku čtvrtého ročníku. Žák při volbě tohoto zaměření navazuje na předměty věnované robotice a počítačové technice.Prohloubí si znalosti v oblasti automatizace a automatizačních systémů. 

 

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY V RÁMCI VŠECH ZAMĚŘENÍ

Žáci si mohou volit ve třetím a čtvrtém ročníku také předměty, které spadají do jiných zaměření. Jsou to předměty: Mobilní aplikace, Programové vybavení, Průmyslová elektrotechnika a Objektově orientované programování. Tato volba nemá vliv na zvolené zaměření.

 

 

DALŠÍ INFORMACE O STUDIU VÁM POSKYTNOU

Ing. Václav Míka (zástupce ředitele pro praktické vyučování) mail: mika@spsoa.cz, tel: +420 602 617 082

Mgr. Nikola Königová (kariérový poradce) mail: konigova@spsoa.cz tel: +420 555 559 719

Ing. Jan Meca (ředitel školy) mail: meca@spsoa.cz tel: +420 603 223 922

nahoru
Vyhledávací formulář