Střední průmyslová škola a obchodní akademie v BruntáleLogo střední průmyslové školy a obchodní akademie v Bruntále

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení 2019/2020

pro uchazeče se zahájením studia ve školním roce 2020/2021.

Datum uveřejnění výsledků přijímacího řízení je stanoven 15. června 2020.

Výsledky jsou zveřejněny v sekci dokumenty: https://www.spsoa.cz/dokumenty/prijimaci-rizeni/vysledky-1-kola-prijimaciho-rizeni-2020-88

 

Postup pro přijaté uchazeče

Rozhodnutí o přijetí přijatý uchazeč neobdrží poštou (neposílá se poštou ani se nepředává jiným způsobem). 15. června 2020 je datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a je současně datum rozhodnutí o přijetí.

 

Přijatí uchazeči odevzdají do 5-ti pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů zápisový lístek na sekretariát školy. Pro odevzdání zápisových lístků můžete využít prodloužených úředních hodin ve dnech 16. a 17. června 2020 od 7:00 do 17:00 - na podatelně školy. Zápisový lístek lze ve stejné lhůtě zaslat doporučeně poštou na adresu školy. Odevzdáním zápisového lístku se přijatý uchazeč stává od 1. září 2020 žákem školy.

 

Neodevzdá-li přijatý uchazeč zápisový lístek v uvedené lhůtě, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí (s uchazečem se dále nepočítá, protože nepotvrdil svůj zájem studovat na naší škole).

 

Postup pro nepřijaté uchazeče

Všem nepřijatým uchazečům bude zasláno poštou rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí se ukládá na České poště po dobu 10 dnů. 

 

Proti rozhodnutí o nepřijetí nelze podat odvolání. V letošním školním roce je možné podat žádost o vydání nového rozhodnutí.  Vzor žádosti o vydání novhé rozhodnutí je v příloze dopisu, kteří žáci obdrží poštou.

 

Nebyl jsem přijat z důvodu velkého počtu uchazečů? Jaké mám možnosti?

Vzhledem k pandemii koronaviru je v letošním školním roce přijímací řízení složitější, než tomu bývalo v předchozích letech.

I v letošním roce došlo ke stavu, kdy uchazeči, kteří by za normálních okolností mohli na naší škole studovat, nejsou přijati. Tento případ platí v tomto přijímacím řízení pro obory Obchodní akademie a Informační technologie. V seznamu přijatých žáků jsou uvedeni také uchazeči, kteří na vybraný obor nenastoupí (nedoručí zápisový lístek) – využijí možnosti nástupu na jinou školu. Tito uchazeči „blokují“ místo těm, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, ale z kapacitních důvodů nemohli být přijati. Lze předpokládat, že takto blokovaných míst v oboru Obchodní akademie 9 míst a u oboru Informační technologie 8 míst.

Uchazeči mohou v letošním školním roce podat žádost o vydání nového rozhodnutí. Vzor žádosti je v příloze dopisu, který nepřijatí žáci obdrží poštou.

 

Nebyl jsem přijat a nesplnil jsem kritéria přijímacího řízení, jak mám postupovat?

Bohužel v tomto případě nebude případnému odvolání vyhověno z důvodu nesplnění kritérií. Uchazeč nebude přijat, nemůže podat odvolání ani žádost o vydání nového rozhodnutí.

 

Co mám dělat se zápisovým lístkem, když nejsem přijat(a)?

Pokud jste nebyli přijati na obor, na který chcete nastoupit a byli jste přijati na jiný obor (na jakékoli škole), odevzdejte zápisový lístek na tu školu, kde jste byli přijati.

V případě, že budete přijati na základě vydání nového rozhodnutí, můžete si vzít následně zápisový lístek zpět.

 

Potřebujete poradit?

Nebojte se napsat mail nebo zavolat.

RNDr. Iva Muchová               Ing. Jan Meca

muchova@spsoa.cz              meca@spsoa.cz       

+420 734 681 319                  +420 603 223 922

nahoru
Vyhledávací formulář